Biuro Rachunkowe MTE

Poznaj nas

Biuro Rachunkowe MTE

Cel biura

Celem Biura jest kompleksowe i rzetelne zaspokojenie potrzeb naszych klientów w zakresie usług rachunkowych, by umożliwić im skupienie się na rozwoju prowadzonych przez nich działalności gospodarczych.

Naszą działalność prowadzimy w naszym biurze i poprzez internet.

Skutecznie pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej w formie jednoosobowej, spółek cywilnych, spółek z o.o. i komandytowych.

Zależy Ci na terminowości rozliczeń, stałym kontakcie z księgowym? Cenisz swój czas i pieniądze, dlatego chcesz delegować księgowość bez wychodzenia z domu? Zrezygnuj z kosztownych dojazdów do biura rachunkowego i czasochłonnego drukowania faktur. Obecnie dzięki współpracy zdalnej prowadzenie ksiąg rachunkowych, wykonywanie ewidencji księgowej i sporządzanie deklaracji są tak proste, jak nigdy dotąd.

Nasze biuro rachunkowe ubezpieczone jest z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, stosownie do przepisów art. 76h ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

 • prowadzenie pełnej rachunkowości – Księgi Handlowe
 • prowadzenie ewidencji uproszczonej – Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji uproszczonej – ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej
 • sporządzanie oraz składanie wszelkich niezbędnych deklaracji podatkowych wymaganych przepisami (VAT-7, VAT-UE, CIT, PIT, inne)
 • sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat oraz sprawozdań finansowych
 • sporządzanie raportów/informacji statystycznych
 • sporządzanie zeznań rocznych ( PIT 36, PIT 37, PIT 28, inne)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych
 • rozliczanie księgowe zadań inwestycyjnych, budowy nowych obiektów, przebudowy
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło
 • kompleksowa usługa Kadry Płace ZUS
 • prowadzenie kartotek pracowników (dokumenty pracownicze, urlopy, świadectwa pracy)
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS i wysyłka drogą elektroniczną
 • obsługa rozliczeń ZUS
 • obsługa rozliczeń ZFŚS
woman-accountant-working-on-the-desk.jpg

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!