TAK dla kontroli podatkowej nastawionej na zwiększenie wpływów, ALE…

Sporo zamieszania spowodowało ujawnienie przez Ryszarda Petru „tajnej” notatki ze spotkania szefów skarbówki. Z treści notatki wynika, że MF rekomenduje urzędom ukierunkowanie kontroli podatkowych na wyniki, a więc zwiększenie wpływów. W niepamięć mają odejść kontrole prewencyjne, które są niejako „sztuką dla sztuki”.

Notatka ta wywołała niepotrzebnie panikę, ponieważ główna linia rekomendacji Ministerstwa Finansów w zakresie kontroli podatkowej wydaje się… jak najbardziej prawidłowa. To dość oczywiste, że racjonalna kontrola podatkowa powinna podążać za pieniędzmi. Kontrola podatkowa powinna więc służyć wykrywaniu podatkowych oszustów i w efekcie powinna dążyć do zwiększania wpływów budżetowych.

W tym kontekście zabawne (bo tylko w kategoriach żartu można to rozpatrywać) jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw przez Ministra Finansów Mateusza Szczurka wystosowane przez ZPP. Pełna treść tego krótkiego, acz zabawnego dokumentu dostępna jest tu: http://zpp.net.pl/aktualnosci/run,mf-poza-prawem,page,1,article,854.html.

Przeciwne działanie, czyli skupienie kontroli na uczciwych podatnikach, albo jej losowość, jest pozbawione sensu. Tzw. prewencyjna kontrola jest bowiem nieefektywna zarówno dla państwa (nie zwiększa wpływów podatkowych), jak i samych firm (zwiększa koszty prowadzenia biznesu).

Naszym zdaniem, wydanej rekomendacji powinno jednak towarzyszyć drugie zalecenie: zwiększenia praworządności rozstrzygnięć podatkowych. Wprawdzie działanie w granicach prawa, według Ordynacji podatkowej, powinno stanowić nadrzędną zasadę pracy skarbówki, to jednak praktyka i statystyki sądowe pokazują, że urzędy od lat mają z tym problem.

Wnioski wynikające ze statystyk prowadzonych za ostatnie 5 lat przez Naczelny Sąd Administracyjny są jednoznaczne. Odsetek nielegalnych decyzji podatkowych w obiegu prawnym cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Zgodnie z wyrokami sądów ponad 1/3 zaskarżonych przez podatników rozstrzygnięć skarbówki narusza prawo. Co gorsza, prawdziwym rekordzistą nielegalnych rozstrzygnięć jest… Minister Finansów.

Odsetek nielegalnych interpretacji podatkowych wydawanych przez Ministra Finansów w przeciągu ostatnich 5 lat wzrósł o ponad 10 punktów procentowych i wynosi już 63,2% zaskarżonych interpretacji.

Tym samym, rok rocznie, ponad połowa interpretacji zaskarżonych przez podatników do sądu zostaje uznana za naruszająca przepisy prawa. Wskaźnik ten jest o tyle niepokojący, że instytucja interpretacji podatkowej miała służyć zwiększeniu pewności prawa, tymczasem w wielu przypadkach jest zupełnie odwrotnie. Podatnicy, którzy otrzymali od MF interpretacje zawierające naruszenie przepisów prawa podatkowego, tkwią bowiem w stanie niepewności prawnej do czasu uzyskania prawomocnego wyroku NSA (zajmuje to przynajmniej 3 lata).

Można się zatem zgodzić z nową rekomendacją w zakresie kontroli podatkowych – powinny one być nastawione na zwiększenie wpływów podatkowych. Jeśli jednak celem Ministra Szczurka jest podniesienie standardu działania podległego mu ministerstwa, powinien on zadbać również, a może w szczególności, o jakość decyzji wydawanych w jego imieniu i przez podległe mu urzędy.

Marcin Wrotniak

Marcin Wrotniak

Marcin posiada 7 lat doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w podatku VAT oraz prawie unijnym. Marcin jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego w prasie specjalistycznej oraz w wydawnictwach ogólnokrajowych.

Radosław Piekarz

Radosław Piekarz

Radek posiada 12 lat doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa podatkowego. Rozpoczął karierę w PwC, obecnie prowadzi własną kancelarię. Radek jest również uznanym wykładowcą podatkowym. Jest autorem dwóch książek podatkowych (jedna w procesie publikacji) oraz wielu artykułów dotyczących tematyki podatkowej. Radek jest doktorantem na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Jego specjalizacją jest ekonomia opodatkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>